Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 27/02/2018
Top: 8  paren: 11  giften: 28
    gedrukt op: 27/02/2018
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
 1( 5)De Preter Ludo-Mertens Monique     142,8 63,73 44  28  25 C  18 c  20 C  20 b  25 f  16 b  19 a 
 2( 10)Smet Hilde-De wael Herman        118,0 61,46 33  24  20 e  25 B  9 a  12 c  27 d     25 f 
 3( 2)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik   128,8 57,48 22  28  22 a  11 D  18 E  19 D  24 c  16 B  19 b 
 4( 1)Beukeleirs Wim-Peeters Luc       109,0 56,77  1  24  10 A     23 A  19 A  26 A  18 A  13 A 
 5( 3)Aerts Danny-Clé Hilda          113,0 50,45  1  28  24 B  7 b  31 B  12 B  12 B  14 a  13 B 
 6( 8)De Meyer Theo-Wolput Wim         95,0 49,48  1  24  18 d  14 C  20 f  13 d  20 b  10 c    
 7( 7)Apers Gilbert-Hens Danny         83,0 45,11  1  23  14 D  21 d     19 F  5 D  7(3) 17 d 
 8( 9)Van Aken Marcel-Taeymans Eddy      85,0 44,27  1  24  12 E  21 e  12 c  13 a     12 f  15 D 
 9( 12)Dierckx Jeanine-Geenen Francine     84,3 43,88  1  24     25 f  12 F  13 f  7 F  20 F  7 F 
 10( 4)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine      82,3 42,84  1  24  8 b  11 E  14 e      6 a  22 C  21 C 
 11( 6)Arras Lut-De Neef Maria         71,0 32,87  1  27  7 c  7 F  1 b  20 C  8 C  17(3) 11 c 
 
 
gemiddelde per ronde: 16


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 22/02/2018
Top: 10  paren: 12  giften: 28
    gedrukt op: 22/02/2018
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
 1( 8)De Meyer Theo-Wolput Wim        180,4 64,43 48  28  27 d  13 C  30 f  18 d  32 b  25 c  35 E 
 2( 4)Van Uffelen Marc-Peeters Luc      169,6 60,57 36  28  20 b  18 E  37 e  19 e  29 a  15 C  32 C 
 3( 3)Beukeleirs Wim-Aerts Danny       152,6 54,50 24  28  20 B  23 b  28 B  32 B  8 B  22 a  20 B 
 4( 10)Stuer Babs-Brems Tony          149,4 53,36 19  28  19 e  17 B  27 a  20 c  20 d  29 E  17 f 
 5( 5)Gielis Mariette-Geenen Francine     149,0 53,21  1  28  22 C  27 c  32 C  8 b  18 f  26 b  16 a 
 6( 9)Putzeys Theo-Van Gestel Guy       132,0 48,89  1  27  21 E  22 e  8 c  13(3) 19 E  27 f  22 D 
 7( 1)Lamens Rudy-Clerbout André       131,0 48,52  1  27  25 A  23 A  13 A  17(3) 11 A  18 A  24 A 
 8( 7)Clé Hilda-De Cat Raf          128,8 46,00  1  28  13 D  13 d  23 d  22 F  20 D  20 D  18 d 
 9( 12)De Lille Ann-De Preter Ludo       128,0 45,71  1  28  17 f  25 f  10 F  18 f  22 F  13 F  23 F 
 10( 2)Mertens Monique-Van den Eynde Katri   126,4 45,14  1  28  15 a  27 D  3 E  22 D  25 c  14 B  20 b 
 11( 11)Taeymans Eddy-Dierckx Jeanine      114,6 40,93  1  28  23 F  17 a  17 D  21 E  21 e  11 e  5 e 
 12( 6)Peeters Geert-Braeckmans Leon      108,2 38,64  1  28  18 c  15 F  12 b  20 C  15 C  20 d  8 c 
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 20/02/2018
Top: 10  paren: 13  giften: 28
    gedrukt op: 20/02/2018
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 1)Theeuws Luc-Van Camp Francois      142,0 59,17 28  24  17 A  31 A  23 A  25 A  24 A  22 A    
 2( 11)Apers Gilbert-Hens Danny        141,0 58,75 11  24  21 F  25 F  13 F     37 F  20 F  25 F 
  ( 13)Vanderborcht Willy-Van der Meer Griet  141,0 58,75 11  24     13 G  32 G  32 G  22 G  32 G  10 G 
 4( 3)De Preter Ludo-Sainderichin Nicole   126,0 52,50  1  24  21 B     15 B  20 B  22 B  20 B  28 B 
 5( 9)Van Aken Marcel-Taeymans Eddy      101,0 42,08  1  24  8 E  19 E  22 E  8 E  31 E     13 E 
 6( 7)Arras Lut-De Neef Maria         95,0 39,58  1  24  17 D  17 D     11 D  13 D  22 D  15 D 
 7( 5)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik   94,0 39,17  1  24  15 C  20 C  18 C  5 C     17 C  19 C 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 10)Smet Hilde-De wael Herman        167,0 59,64 24  28  32 e  27 g  25 b  29 d  16 a  23 c  15 f 
 2( 8)De Cat Raf-Hens Jan           155,0 55,36 18  28  23 d  15 f  17 a  35 c  18 g  20 b  27 e 
 3( 12)Aerts Danny-Clé Hilda          148,0 52,86  1  28  19 f  9 a  22 c  32 e  18 b  18 d  30 g 
 4( 2)Peeters Luc-Beukeleirs Wim       128,0 45,71  1  28  23 a  20 c  18 e  8 g  27 d  20 f  12 b 
 5( 4)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine     122,0 43,57  1  28  19 b  23 d  27 f  15 a  9 e  8 g  21 c 
 6( 6)Van Linden Marina-De Maeyer Connie   120,0 42,86  1  28  25 c  21 e  8 g  20 b  3 f  18 a  25 d 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 15/02/2018
Butler:  paren:11  giften:28
    gedrukt op: 15/02/2018
  paar    naam               ptn gem, CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
 1( 7)Beukeleirs Wim-Aerts Danny        38 50,7 44  24  9 D  -8 d      7 F  1 D  14 D  15 d 
 2( 3)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik   39 44,6 33  28  11 B  9 b  -8 B  5 B  2 B  12 a  8 B 
 3( 10)Van Uffelen Marc-Peeters Luc       15 20,0 22  24  9 e  -9 B  12 a  9 c  -1 d     -5 f 
 4( 5)Putzeys Theo-Van Gestel Guy       15 17,1  1  28  1 C  14 c  0 C  -5 b  -2 f  5 b  2 a 
 5( 12)Taeymans Eddy-Dierckx Jeanine      11 14,7  1  24     11 f  -8 F  -7 f  2 F  8 F  5 F 
 6( 4)Apers Gilbert-Hens Danny         3  4,0  1  24 -11 b  11 E -10 e      5 a  5 C  3 C 
 7( 2)Gielis Mariette-Geenen Francine     -12 -13,7  1  28 -10 a  8 D  10 E  4 D -11 c  -5 B  -8 b 
 8( 6)De Cat Raf-Clé Hilda          -19 -21,7  1  28  -1 c -11 F  8 b  -9 C  11 C -14 d  -3 c 
 9( 8)De Kegel Marlene-Mertens Monique    -26 -34,7  1  24  -9 d -14 C  8 f  -4 d  -2 b  -5 c    
 10( 1)De Neef Maria-van den Wijngaard N    -29 -38,7  1  24  10 A     -12 A  -8 A  -5 A -12 A  -2 A 
 11( 9)De Lille Ann-De Preter Ludo       -35 -46,7  1  24  -9 E -11 e  0 c  8 a     -8 f -15 D 
 
 


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 13/02/2018
Top: 14  paren: 16  giften: 28
    gedrukt op: 13/02/2018
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 1)Clé Hilda-Van den Eynde Dries      229,0 58,42 32  28  32 A  34 A  25 A  48 A  42 A  27 A  21 A 
 2( 15)Hens Jan-Mistiaen Kristien       221,0 56,38 24  28  29 H  25 H  32 H  40 H  32 H  36 H  27 H 
 3( 11)Mertens Monique-De wael Herman     203,0 51,79  1  28  39 F  32 F  39 F  32 F  25 F  30 F  6 F 
 4( 7)Beukeleirs Wim-Van den Eynde Katri   200,0 51,02  1  28  20 D  33 D  38 D  11 D  40 D  24 D  34 D 
 5( 5)De Cat Raf-Verrijcken Anne Mari     196,1 50,04  1  28  28 C  33 C  28 C  27 C  29 C  31 C  20 C 
 6( 3)Jan Boets-Sainderichin Nicole      178,0 47,09  1  27  31 B  28 B  31 B  17(3) 31 B  20 B  20 B 
 7( 13)Ringler Abe-Dierckx Jeanine       181,0 46,17  1  28  27 G  29 G  48 G  17 G  20 G  21 G  19 G 
 8( 9)Ringler Linda-Taeymans Eddy       152,9 38,99  1  28  15 E  27 E  4 E  34 E  20 E  29 E  24 E 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 16)Riesterer Maryse-Theeuws Luc      248,0 63,27 32  28  27 h  23 c  52 e  39 g  25 b  32 d  50 f 
 2( 10)Verleyen Leentje-Van Velthoven Walte  232,9 59,40 24  28  41 e  27 g  24 h  45 d  31 f  29 a  36 c 
 3( 8)Mistiaen Dierik-Jeunen Carine      212,0 54,08  1  28  36 d  24 f  31 a  29 c  36 e  20 h  36 b 
 4( 12)Van den Bergh Nic-Stuer Babs      190,0 48,47  1  28  17 f  22 a  28 c  22 e  36 g  36 b  29 h 
 5( 2)Gielis Mariette-De Preter Ludo     186,0 47,45  1  28  24 a  29 e  25 b  24 f  27 c  35 g  22 d 
 6( 6)Geenen Francine-Braeckmans Leon     169,0 44,71  1  27  28 c  31 h  8 g  25(3) 16 d  26 f  35 a 
 7( 14)Brems Tony-De Maeyer Connie       162,0 41,33  1  28  29 g  28 b  18 d  16 h  14 a  25 c  32 e 
 8( 4)Van Uffelen Marc-Smet Hilde       161,1 41,11  1  28  25 b  23 d  17 f  8 a  24 h  27 e  37 g 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 28


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 08/02/2018
Top: 6  paren: 8  giften: 28
    gedrukt op: 08/02/2018
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
 1( 6)Radeur Bart-De Maeyer Connie       99,0 58,93 32  28  15 c  13 D  18 b  9 a  14 B  14 A  16 C 
 2( 8)De Cat Raf-Hens Jan           86,0 55,13 24  26  15 d  11 d  8(3) 16 d  12(3) 13 d  11 d 
 3( 5)Van Camp Francois-Hasenbroekx Leo    88,3 52,58  1  28  9 C  12 b  17 a  16 B  14 c  11 D  9 A 
 4( 2)Stuer Babs-Brems Tony          86,0 51,19  1  28  18 a  16 C  7 A  8 D  10 b  16 c  11 b 
 5( 4)De Lille Ann-De Preter Ludo       80,7 49,79  1  27  8 b  8 c  13 C  15 A  6(3) 16 B  15 a 
 6( 7)Taeymans Eddy-Dierckx Jeanine      81,7 48,61  1  28  9 D  12 B  11 c  12 C  15 A  10 a  13 B 
 7( 3)Van Waeyenberghe Wi-Leerling Willy    76,0 46,91  1  27  16 B  17 A  10(3)  8 b  9 a  8 C  8 c 
 8( 1)Gielis Mariette-Geenen Francine     62,3 37,10  1  28  6 A  7 a  6 B  12 c  10 C  8 b  13 D 
 
 
gemiddelde per ronde: 12


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 06/02/2018
Butler:  paren:18  giften:28
    gedrukt op: 13/02/2018
  paar    naam               ptn gem, CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 7)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik   27 30,9 32  28  -2 D  2 D  -3 D  21 D  4 D  -1 D  6 D 
  ( 11)Van den Bergh Anke-Verleyen Leentje   27 30,9 32  28  12 F  4 F  -8 F  1 F  3 F  10 F  5 F 
 3( 15)De Keersmaecker Marie Louise-Hendrik Va 13 15,4 18  27  7 H  7 H -16(3) 10 H  0 H  -5 H  10 H 
 4( 5)Van Leuven Marc-Van Velthoven Walte   10 11,4  1  28  16 C -19 C  17 C  3 C  -6 C -11 C  10 C 
 5( 3)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine      4  4,6  1  28  9 B  1 B -15 B -10 B  -4 B  10 B  13 B 
 6( 13)Apers Gilbert-Hens Danny         1  1,2  1  27  18 G  -2 G  -3 G  1 G  3 G -10(3) -6 G 
 7( 1)Theeuws Luc-Van Camp Francois      -28 -32,0  1  28  2 A  8 A  -1 A  8 A -13 A -30 A  -2 A 
 8( 17)Geenen Francine-Dierckx Jeanine     -33 -37,7  1  28 -17 I  0 I  11 I  -4 I  -2 I -21 I  0 I 
 9( 9)Wouters Jan-Taeymans Eddy        -40 -45,7  1  28 -21 E -17 E  -7 E  18 E  -6 E  4 E -11 E 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 12)Sainderichin Nicole-De Preter Ludo    45 53,3 36  27 -12 f  -1 b  16(3) -1 g  2 i  30 a  11 e 
 2( 18)De Meyer Theo-Wolput Wim         27 30,9 27  28  17 i  17 e  3 g -10 h  -3 f  1 d  2 a 
 3( 16)Peeters Luc-Beukeleirs Wim        26 29,7 18  28  -7 h  -2 d  8 f  10 b  6 e  11 c  0 i 
 4( 8)De Cat Raf-Hens Jan           16 18,3  1  28  2 d  -7 h  15 b -18 e  13 a  21 i -10 c 
 5( 10)Ringler Abe-Ringler Linda         7  8,3  1  27  21 e  0 i -17 c  -1 f  0 h  10(3) -6 d 
 6( 2)Mertens Monique-Schoofs Ghislaine    -5 -5,7  1  28  -2 a  2 g  3 d  -3 c  4 b  -4 e  -5 f 
 7( 6)Aerts Danny-Clé Hilda          -26 -29,7  1  28 -16 c  -4 f  1 a  4 i  -3 g  5 h -13 b 
 8( 4)Van Linden Marina-De Maeyer Connie   -29 -33,1  1  28  -9 b  -8 a  7 e -21 d  6 c -10 f  6 g 
 9( 14)Peeters Geert-Braeckmans Leon      -42 -48,0  1  28 -18 g  19 c -11 i  -8 a  -4 d -10 b -10 h 
_________________________________________________________
 
 


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 01/02/2018
Top: 8  paren: 11  giften: 28
    gedrukt op: 01/02/2018
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
 1( 5)De Schryver Frank-Bogaerts Ludo     137,0 61,16 44  28  19 C  27 c  18 C  22 b  15 f  26 b  10 a 
 2( 12)Dierckx Jeanine-Taeymans Eddy      109,0 56,77 33  24     19 f  22 F  17 f  17 F  19 F  15 F 
 3( 3)Ringler Linda-Ringler Abe        126,0 56,25 22  28  12 B  19 b  17 B  10 B  26 B  20 a  22 B 
 4( 1)Clé Hilda-De Cat Raf          103,0 53,65  1  24  16 A     12 A  24 A  17 A  12 A  22 A 
 5( 9)Stuer Babs-Brems Tony          99,0 51,56  1  24  20 E  13 e  14 c  8 a     13 f  31 D 
 6( 6)De Lille Ann-De Preter Ludo       111,0 49,55  1  28  13 c  13 F  15 b  10 C  19 C  22 d  19 c 
 7( 10)Gielis Mariette-Geenen Francine     93,0 48,44  1  24  12 e  13 B  20 a  22 c  9 d     17 f 
 8( 4)Mertens Monique-Van den Eynde Katri   91,0 47,40  1  24  20 b  19 E  16 e     15 a  8 C  13 C 
 9( 8)Lamens Rudy-Clerbout André        84,0 43,75  1  24  22 d  5 C  10 f  17 d  6 b  24 c    
 10( 2)Radeur Bart-De Maeyer Connie       90,0 40,18  1  28  16 a  14 D  16 E  15 D  13 c  6 B  10 b 
 11( 7)Peeters Geert-Braeckmans Leon      77,0 40,10  1  24  10 D  18 d     15 F  23 D  10 D  1 d 
 
 
gemiddelde per ronde: 16


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)