Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 15/03/2018
Butler:  paren:11  giften:28
    gedrukt op: 15/03/2018
  paar    naam               ptn gem, CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
 1( 9)Beukeleirs Wim-Aerts Danny        48 64,0 44  24  -3 E  16 e  4 c  15 a      7 f  9 D 
 2( 10)Hasenbroekx Leo-Daniëls Guy       27 36,0 33  24  3 e  -6 B  8 a  1 c  5 d     16 f 
 3( 3)Gielis Mariette-Geenen Francine      8  9,1 22  28  -1 B  6 b  -7 B  10 B  5 B  -3 a  -2 B 
 4( 1)Putzeys Theo-Van Gestel Guy        3  4,0  1  24  21 A     -8 A -15 A  5 A  3 A  -3 A 
 5( 5)Radeur Bart-De Maeyer Connie       0  0,0  1  28  0 C  6 c  -4 C -10 b  7 f  -2 b  3 a 
 6( 7)Clé Hilda-De Cat Raf           -2 -2,7  1  24  2 D  -2 d      3 F  -5 D  9 D  -9 d 
 7( 4)Peeters Geert-Braeckmans Leon      -6 -8,0  1  24  1 b -16 E  4 e     -5 a  6 C  4 C 
 8( 2)Mertens Monique-Van den Eynde Katri   -9 -10,3  1  28 -21 a  2 D  -4 E  6 D  4 c  2 B  2 b 
 9( 6)Van Uffelen Marc-Peeters Luc      -10 -11,4  1  28  0 c  1 F  7 b  -1 C  -4 C  -9 d  -4 c 
 10( 12)Dierckx Jeanine-Taeymans Eddy      -26 -34,7  1  24     -1 f  8 F  -3 f  -7 F  -7 F -16 F 
 11( 8)Van Waeyenberghe Wi-Lambelin Philip   -33 -44,0  1  24  -2 d  -6 C  -8 f  -6 d  -5 b  -6 c    
 
 


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 13/03/2018
Top: 12  paren: 14  giften: 28
    gedrukt op: 13/03/2018
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 1)De Meyer Theo-Wolput Wim        181,0 53,87 28  28  31 A  25 A  13 A  30 A  32 A  19 A  31 A 
 2( 3)Mertens Monique-Daniëls Guy       179,0 53,27 21  28  29 B  17 B  28 B  19 B  32 B  25 B  29 B 
 3( 13)Geenen Francine-Dierckx Jeanine     177,0 52,68  1  28  33 G  27 G  24 G  14 G  18 G  31 G  30 G 
 4( 5)Hens Jan-De Cat Raf           175,0 52,08  1  28  19 C  21 C  34 C  25 C  18 C  30 C  28 C 
 5( 7)Apers Gilbert-Hens Danny        172,0 51,19  1  28  22 D  42 D  18 D  22 D  13 D  26 D  29 D 
 6( 11)Van Linden Marina-De Maeyer Connie   150,0 44,64  1  28  27 F  13 F  34 F  23 F  3 F  25 F  25 F 
 7( 9)Van Aken Marcel-Taeymans Eddy      142,0 42,26  1  28  19 E  8 E  27 E  20 E  27 E  21 E  20 E 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 6)Peeters Luc-Beukeleirs Wim       215,0 63,99 28  28  29 c  40 e  24 g  29 b  45 f  29 a  19 d 
 2( 8)Smet Hilde-Van Velthoven Walte     200,0 59,52 21  28  26 d  35 f  35 a  23 c  30 g  23 b  28 e 
 3( 2)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine     176,0 52,38  1  28  17 a  27 c  21 e  34 g  35 d  23 f  19 b 
 4( 14)Mistiaen Dierik-Van den Eynde Dries   175,0 52,08  1  28  15 g  31 b  30 d  25 f  30 c  27 e  17 a 
 5( 10)Van Camp Francois-Theeuws Luc      153,0 45,54  1  28  29 e  21 g  20 b  26 d  16 a  18 c  23 f 
 6( 12)Aerts Danny-Clé Hilda          142,0 42,26  1  28  21 f  23 a  14 c  28 e  16 b  22 d  18 g 
 7( 4)De Neef Maria-Arras Lut         115,0 34,23  1  28  19 b  6 d  14 f  18 a  21 e  17 g  20 c 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 24


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 06/03/2018
Butler:  paren:13  giften:28
    gedrukt op: 06/03/2018
  paar    naam               ptn gem, CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 3)Meyus Yves-Hens Jan           64 85,3 28  24  11 B     23 B  13 B  13 B  22 B -18 B 
 2( 7)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik   24 32,0 21  24  9 D -11 D     -11 D  5 D  6 D  26 D 
 3( 1)De Preter Ludo-Sainderichin Nicole    4  5,3  1  24  4 A  -4 A -27 A  18 A  8 A  5 A    
 4( 11)Hens Danny-Apers Gilbert         -8 -10,7  1  24  16 F -16 F  2 F      6 F  2 F -18 F 
 5( 9)Van Aken Marcel-Taeymans Eddy      -31 -41,3  1  24  7 E  0 E  -4 E  -8 E -13 E     -13 E 
 6( 13)De Neef Maria-Dierckx Jeanine      -38 -50,7  1  24     -11 G -12 G -16 G  10 G  -7 G  -2 G 
 7( 5)Theeuws Luc-Van Camp Francois      -54 -72,0  1  24  6 C  -4 C -19 C -17 C     -1 C -19 C 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 8)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine      32 36,6 24  28  -9 d  16 f  27 a  17 c -10 g -22 b  13 e 
 2( 2)Van Linden Marina-De Maeyer Connie    31 35,4 18  28  -4 a  4 c  4 e  16 g  -5 d  -2 f  18 b 
 3( 4)Smet Hilde-Van Velthoven Walte      19 21,7  1  28 -11 b  11 d  -2 f -18 a  13 e  7 g  19 c 
 4( 10)Peeters Luc-Beukeleirs Wim        3  3,4  1  28  -7 e  11 g -23 b  11 d  -8 a  1 c  18 f 
 5( 12)De Meyer Theo-Wolput Wim         -2 -2,3  1  28 -16 f  4 a  19 c  8 e -13 b  -6 d  2 g 
 6( 6)Aerts Danny-Clé Hilda          -44 -50,3  1  28  -6 c  0 e  12 g -13 b  -6 f  -5 a -26 d 
_________________________________________________________
 
 


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)LIER
Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 01/03/2018
Top: 10  paren: 12  giften: 28
    gedrukt op: 01/03/2018
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
 1( 8)Aerts Danny-Beukeleirs Wim       170,6 60,93 48  28  19 d  32 C  34 f  17 d  28 b  14 c  27 E 
 2( 6)De Cat Raf-Clé Hilda          157,2 60,46 36  26  24 c  19 F  28(3) 31 C  17 C  24 d  14(3)
 3( 2)Van Uffelen Marc-Peeters Luc      164,6 58,79 24  28  17 a  39 D  18 E  23 D  23 c  21 B  24 b 
 4( 9)Wolput Wim-Taeymans Eddy        158,6 56,64 19  28  23 E  28 e  15 c  27 a  22 E  23 f  21 D 
 5( 5)Hasenbroekx Leo-Mertens Monique     147,4 52,64  1  28  16 C  8 c  25 C  33 b  15 f  19 b  31 a 
 6( 4)Mistiaen Dierik-Van den Eynde Dries   136,2 52,38  1  26  23(3) 12 E  22 e  21 e  16 a  26 C  16(3)
 7( 11)Peeters Geert-Braeckmans Leon      143,0 51,07  1  28  23 F  20 a  25 D  19 E  18 e  25 e  13 e 
 8( 1)De Preter Ludo-De Lille Ann       134,8 48,14  1  28  23 A  20 A  26 A  13 A  24 A  20 A  9 A 
 9( 12)Gielis Mariette-Geenen Francine     126,0 45,00  1  28  17 f  21 f  6 F  15 f  25 F  17 F  24 F 
 10( 7)Van Waeyenberghe Wi-Lambelin Philip   119,4 42,64  1  28  21 D  1 d  15 d  25 F  23 D  16 D  19 d 
 11( 10)Radeur Bart-De Maeyer Connie      109,6 39,14  1  28  17 e  21 B  14 a  9 c  17 d  15 E  16 f 
 12( 3)Clerbout André-Lamens Rudy        82,6 31,77  1  26  7(3) 19 b  2(3)  7 B  12 B  20 a  16 B 
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)