Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 16/11/2017
Butler:  paren:14  giften:28
    gedrukt op: 16/11/2017
  paar    naam               ptn gem, CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 7)Van Uffelen Marc-Peeters Luc       55 62,9 28  28  6 D  4 D  -2 D  28 D  19 D  2 D  -2 D 
 2( 13)Taeymans Eddy-Dierckx Jeanine      15 17,1 21  28 -13 G  5 G  1 G  2 G  7 G  7 G  6 G 
 3( 3)Peeters Geert-Braeckmans Leon      12 13,7  1  28  1 B  -5 B  12 B  4 B  2 B  -8 B  6 B 
 4( 5)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik    9 10,7  1  27 -14 C  -2 C  10 C  1(3) 16 C  -1 C  -1 C 
 5( 11)Putzeys Theo-Van Gestel Guy       -11 -12,6  1  28 -14 F -15 F  3 F  -8 F  2 F  0 F  21 F 
 6( 1)Smets Eric-Blockxhuysen Yvonne     -28 -34,5  1  26  5(3) -17 A  12 A -14(3)  1 A  -1 A -14 A 
 7( 9)De Lille Ann-DaniŽls Guy        -77 -88,0  1  28  -7 E -16 E -10 E  -4 E -14 E  -3 E -23 E 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 14)Arras Lut-van den Wijngaard N      29 33,1 28  28  13 g  5 b  2 d  8 f -16 c  3 e  14 a 
 2( 6)De Cat Raf-Clť Hilda           26 29,7 21  28  14 c  16 e  -1 g  -4 b  -2 f  1 a  2 d 
 3( 8)Segers Marcel-Vandenberghe Stefan    20 23,7  1  27  -6 d  15 f -12 a  -1(3) -7 g  8 b  23 e 
 4( 12)Meyus Yves-Luyckx Kamiel         15 17,1  1  28  14 f  17 a -10 c  4 e  -2 b  -2 d  -6 g 
 5( 4)Aerts Danny-Beukeleirs Wim        14 16,6  1  27  -1 b  -4 d  -3 f  14(3) 14 e  -7 g  1 c 
 6( 2)Van Erck Wim-Hasenbroekx Leo      -20 -23,7  1  27  -5(3)  2 c  10 e  -2 g -19 d  0 f  -6 b 
 7( 10)Gielis Mariette-Geenen Francine     -59 -67,4  1  28  7 e  -5 g -12 b -28 d  -1 a  1 c -21 f 
_________________________________________________________
 
 


Frequenties Kaartverdelingen PBN file (Jack)